Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент : МАИ АГРО ИНВЕСТ ЕООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 365,90 лв.
 
Начало: 27.01.2021г.
Край:     26.07.2021г.